Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden deelname Tour Facilitair:

 1. Deelname aan de wielerevenementen van The Food Office gebeurt op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.

 2. Aan deelname zijn kosten verbonden, de deelnemers betalen deze bij inschrijving.
  Leden van de NTFU ontvangen korting op hun inschrijvingsgeld. Zodra het bedrag op de rekening van The Food Office is bijgeschreven, is inschrijving definitief.

 3. Genodigden van de partners en sponsoren fietsen kosteloos mee.

 4. Tot zes weken vóór het wielerevenement kan de deelnemer zich kosteloos uitschrijven. Het inschrijfgeld wordt in dat geval geretourneerd.
  Daarna zal de deelnemer in geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, het inschrijvingsgeld moeten voldoen.

 5. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde.

 6. Deelname aan de wielerevenementen van The Food Office is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.

 7. Het dragen van een valhelm is verplicht gedurende de gehele toertocht.

 8. De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers. Zij nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.

 9. De deelnemers eerbiedigen de natuur!

 10. Het gebruik van eigen volgauto’s is verboden.

 11. Deelnemers dienen aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

 12. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

 13. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

 14. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade van de deelnemer.

 15. Het karakter van de wielerevenementen is een toeristische prestatietocht en geen wedstrijd.

 16. Deelnemers dienen te beschikken over een deugdelijke fiets zodat overige deelnemers niet in gevaar worden gebracht.
 1. Tijdens dit evenement worden foto’s gemaakt. Bij deelname ga je er mee akkoord dat deze foto’s worden gebruikt voor promotionele activiteiten.